Kamień elewacyjny

Piaskowiec dzikówka

Jest to kamień twardy, doskonały w obróbce

Piaskowiec grubości 3-4 cm